Wetswijziging gemeenschap van goederen

De meeste mensen trouwen in algehele gemeenschap van goederen, vaak zonder daar echt over te hebben nagedacht. Als u hierover niets regelt voor het huwelijk, dan trouwt u automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Hierdoor worden alle bezittingen en schulden van u en uw echtgeno(o)t(e), op het moment van het sluiten van het huwelijk van jullie samen. Ook schulden en bezittingen die jullie tijdens het huwelijk verkrijgen zijn voor u samen, tenzij bij uiterste wilsbeschikking of bij een schenking is vastgelegd dat zij buiten de gemeenschap van goederen blijven.

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen

Als u niet in gemeenschap van goederen wilt trouwen zult u door een notaris een akte van huwelijkse voorwaarden moeten laten opmaken. Hier komt echter verandering in.

Nederland is een van de weinige landen waar bij het aangaan van een huwelijk de algehele gemeenschap van goederen het hoofdstelsel is. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. In verband daarmee is op 18 april 2016 het Wetsvoorstel beperking algehele gemeenschap van goederen door de Tweede Kamer aangenomen. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt kan de beperkte gemeenschap van goederen in de wet worden opgenomen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Tot de beperkte gemeenschap van goederen behoren als gevolg van de wetswijziging dan alle goederen die vóór het sluiten van het huwelijk al aan u beiden al in eigendom toebehoorden én alle goederen die, door ieder van u afzonderlijk of door u samen vanaf het sluiten van het huwelijk verkregen zijn. Uitgezonderd van de beperkte gemeenschap blijven nog steeds goederen verkregen krachtens erfopvolging of gift. Privé-goederen van echtgenoten die er al voor het huwelijk waren, blijven voortaan ook na het sluiten van het huwelijk privé en vallen dus niet meer in de gemeenschap.

Ook de schulden die al voor het ontstaan van de beperkte gemeenschap gemeenschappelijk waren en schulden betreffende goederen die voor aanvang van de gemeenschap aan echtgenoten gezamenlijk toebehoorden en alle tijdens het bestaan van de gemeenschap ontstane schulden behoren tot de gemeenschap. Privé-schulden ontstaan voor het huwelijk, blijven voortaan privé-schulden.

Zolang het huwelijksbootje in alle rust verder dobbert, zullen de meeste mensen zich hier niet echt mee bezighouden. Strandt het huwelijk en komt er een echtscheiding, dan zal vervolgens goed moeten worden bekeken wat wel en wat niet tot het gemeenschappelijke vermogen behoort om tot een goede verdeling en afwikkeling te komen.

Inwerkingtreding 

De beperkte gemeenschap van goederen zal dan van toepassing zijn op huwelijken gesloten na de inwerkingtreding van de wet. Streefdatum is 1 januari 2017. Op een algehele gemeenschap van goederen die is ontstaan vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, blijft de huidige wetgeving van toepassing.

Voor het geval dat u niet niet wilt dat na er het sluiten van jullie huwelijk een beperkte gemeenschap ontstaat na hun het sluiten van uw huwelijk, dan zult u huwelijkse voorwaarden moeten maken.
Misschien dat de komende wetswijziging aanleiding geeft om te bezien of uw huwelijkse voorwaarden nog wel bij uw huidige situatie past. Bij ons kunt u uiteraard terecht voor advies.

Wil je meer weten over gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.