Naamswijziging

Naamswijziging

Soms kan bij iemand de wens bestaan om zijn of haar naam (of van zijn of haar kind) te wijzigen. Het kan hierbij gaan om wijziging van de voornaam maar ook om de geslachtsnaam.

Voornaamswijziging

Indien iemand ontevreden is over zijn of haar voornaam  en de wens bestaat om  een voornaam te wijzigen moet dit aan de rechter worden verzocht. De wijziging kan ook een toevoeging van de voornaam inhouden. Bijvoorbeeld: iemand heeft als voornaam Jan, maar wil daar een tweede voornaam, bijvoorbeeld Diederik aan toevoegen.

De rechter zal eerst moet kijken of de gewenste voornaam niet ongepast is of in overeenstemming met een bestaande geslachtsnaam. Vervolgens zal hij nagaan of er een voldoende zwaarwichtig belang bestaat bij de gewenste wijziging. De verzoeker zal dus duidelijk moeten maken waarom die naamswijziging zo belangrijk voor hem of haar is.

Niet zelden gebeurt het dat er bij de geboorteaangifte abusievelijk een verkeerde voornaam wordt doorgegeven. Indien de ouders daar bij thuiskomst  achter komen, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand deze naam niet meer zomaar wijzigen. Hiervoor dient via een advocaat een verzoek tot voornaamswijziging bij de rechtbank worden ingediend.

De rechter beslist uiteindelijk of de voornaam gewijzigd kan worden.

Contact

Juridische ondersteuning nodig? We helpen graag! Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met Van Raak Advocatuur, of kom langs tijdens ons gratis inloopspreekuur.