Erfrecht

ErfrechtErfrecht

Erfopvolging kan plaats vinden op grond van de wet (versterferfrecht) maar er kan ook een testament (uiterste wilsbeschikking) worden gemaakt, waarvan van het versterferfrecht kan worden afgeweken. In het testament kunnen een of meerdere personen worden aangewezen waarin de erflater zijn gehele nalatenschap of een deel daarvan nalaat. In het testament kan de erflater ook een of meerdere personen onterven. De volkswijsheid dat men niet onterfd kan worden is dus niet waar.. Wel kan de onterfde een beroep doen op zijn legitieme portie. Dit is de helft van het kindsdeel en opeisbaar in geld. Maar wat kunnen de kinderen doen als de ouder zijn hele nalatenschap aan een goed doel vermaakt?

Met het huidige erfrecht is de positie van de langstlevende echtgenoot beschermd. De kinderen verkrijgen van rechtswege als erfgenaam een niet opeisbare geldvordering op de langstlevende echtgenoot. Maar wat als deze gaat hertrouwen? De kinderen zien hun erfenis meestal liever niet richting stieffamilie gaan.

Testament

En wat te doen als uw vader op hoge leeftijd en bij wie sprake is van alzheimer een nieuw testament opstelt waarbij hij zijn eerdere testament herroept en zijn nieuwe vriendin benoemt tot enige erfgename en daarbij zijn bloedverwanten uitsluit van zijn erfenis? Is dat testament dan wel geldig en wat kunt u daartegen doen?

Belangrijk is om te weten of u een nalatenschap zuiver of benificiair wilt aanvaarden of wilt verwerpen. Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk. Het kan vooral in deze tijd verstandig zijn om benificiair te aanvaarden. Hiemee wordt voorkomen dat schulden van de nalatenschap ten laste van het overige vermogen van de erfgenaam moeten worden voldaan. Er vindt in dit geval geen boedelmenging plaats met het overige vermogen van de erfgenaam en de erfgenaam is niet met zijn gehele vermogen voor de schulden van de nalatenschap aansprakelijk.

Contact

Juridische ondersteuning nodig? We helpen graag! Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met Van Raak Advocatuur, of kom langs tijdens ons gratis inloopspreekuur.