Partneralimentatie van twaalf naar vijf jaar

Vanaf 1 januari 2020 is de termijn waarover partneralimentatie moet worden betaald  voortaan beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk (of geregistreerd partnerschap, met als maximum een termijn van vijf jaar in plaats van twaalf jaar.

De wet geldt alleen voor “nieuwe” scheidingen. In gevallen dat er vóór 1 januari 2020 een verzoekschrift is ingediend of  er eerder een bijdrage is vastgesteld, gelden de nieuwe regels niet.

Er zijn drie uitzonderingen:

  1. Voor langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar), waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt (dus maximaal tien jaar);
  2. Voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar, die uit dat huwelijk zijn geboren.  De partneralimentatieverplichting loopt dan door totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Twaalf jaar is dus dan het maximum.
  3. Voor alimentatiegerechtigden die op 1 januari 2020 vijftig jaar of  ouder zijn  en die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn geldt de uitzondering dat zij recht hebben op tien jaar alimentatie.

In bepaalde gevallen blijft het overigens toch  mogelijk dat de rechter van oordeel  is dat in die  desbetreffende situatie langer dan 5 jaar alimentatie moet worden betaald.

Ook is het mogelijk dat de partijen, in onderling overleg, een andere termijn afspreken, maar als zij dat niet doen dan doen ze dat echter geldt de wet.


Juridische ondersteuning nodig? We helpen graag! Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met Van Raak Advocatuur, of kom langs tijdens ons gratis inloopspreekuur op ons kantoor in Udenhout.