Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Scheiden en kinderen

Indien ouders gaan scheiden en er zijn minderjarige kinderen aanwezig, dan moet er voor de kinderen ook veel geregeld worden. Bij welke ouder gaan de kinderen wonen? Hoeveel tijd gaan ze dan bij de andere ouder doorbrengen? Komt er misschien een co-ouderschap waarbij de kinderen ongeveer evenveel tijd bij de ene ouder als bij de andere ouder doorbrengen? Hoe worden de vakanties verdeeld, hoe worden de kosten voor de kinderen betaald. Wie gaat met de kinderen naar de sport, de zwemles, wie gaat naar de ouderavonden, hoe informeren de ouders elkaar over zaken die de kinderen aangaan? Hoe wordt omgegaan met een voorgenomen verhuizing?

De wetgever verwacht van de ouders een gelijkwaardige verdeling van de opvoedings-en opvoedingstaken. Dit betekent niet dat de kinderen 50% van de tijd bij de ene ouder zijn en de andere 50% bij de andere ouder. Wel moeten beide ouders een rol blijven spelen in de opvoeding en verzorging van de kinderen. Deze taakverdeling moet worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan moet bij een echtscheidingsverzoek worden ingediend. Maar ook indien ouders niet zijn getrouwd en er is een geschil over de zorg-en opvoedingstaken kan een ouderschapsplan een vereiste zijn.

Naast de verdeling van de opvoedings- en verzorgingstaken moet ook uit het ouderschapsplan blijken hoe en in welke mate de kinderen zijn betrokken bij het tot stand komen van het ouderschapsplan.

Wat moet er in het ouderschapsplan staan?

Volgens de wet moet in het ouderschapsplan worden neergelegd op welke wijze de opvoedingstaken worden verdeeld, hoe de contactregeling met de niet-verzorgende ouder wordt vormgegeven, hoe de informatie over belangrijke aangelegenheden betreffende het kind wordt geregeld.  Hierbij kan men denken aan de schoolprestaties, ziek zijn etc.  Ook moet worden opgenomen hoe de belangrijke beslissingen worden genomen, zoals schoolkeuze, medische behandeling en wie de dagelijkse beslissingen neemt.

Tevens dient er in het ouderschapsplan een regeling omtrent de kosten van verzorging en opvoeding worden opgenomen. Daarnaast kan men andere zaken regelen, zoals de indeling van de vakanties en feestdagen, het contact met de grootouders, of nog specifieker, de ouderavonden, de bedtijden, de persoonlijke verzorging, kledingkeuze, omgaan met huiswerk, uitgaan etc.

Vaak wordt er een evaluatiemoment in het ouderschap opgenomen. Kinderen ontwikkelen zich, omstandigheden veranderen, waardoor een ouderschapsplan na verloop van tijd niet meer voldoet en aanpassing vergt.

Wij zijn u graag van dienst met het opstellen of indien nodig, aanpassen van een ouderschapsplan.

Contact

Juridische ondersteuning nodig? We helpen graag! Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met Van Raak Advocatuur, of kom langs tijdens ons gratis inloopspreekuur.