Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van de boeken, tijdschriftartikelen etc., geschreven door mr. dr. J.A.E. van Raak-Kuiper.

J.A.E. van Raak-Kuiper. Moeder met eenhoofdig gezag verhuist met minderjarige. Jurisprudentie in Nederland 2023, nr. 5. p. 571-576. Download publicatie (PDF).

J.A.E. van Raak-Kuiper. Toetsingskader van schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad. Jurisprudentie in Nederland 2021, nr. 7, p. 1104-1107. Download publicatie (PDF).

J.A.E. van Raak-Kuiper. Onderbewindstelling en mentorschap: motivering bij afwijken van geregelde voorkeur. Jurisprudentie in Nederland 2020, nr. 7, p. 1145-1150. Download publicatie (PDF).

M.F.M van den Berg, J.A.E. van Raak-Kuiper, Personen-en familirecht, Boom Basics, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2012, vierde druk.

J.A.E. van Raak-Kuiper, Koekoekskinderen en het recht op afstammingsinformatie, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2007. Dissertatie.

Barendrecht, J.M., Zeeland, C.M.C. van, Sluijter, P., Raak-Kuiper, J.A.E. van, Smits, V.M., Tjong Tjin Tai, T.F.E., & Vlaardingerbroek, P. (2009). Kitty’s ketens: Meer voor minder rond rechtsbijstand. Voorstellen ontwikkeld in een interactief traject met 120 sleutelpersonen uit het veld. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

J.A.E. van Raak-Kuiper, Omgang in het kader van een ondertoezichtstelling, FJR 2010, nr. 3, 28 p.71-75.

J.A.E. Van Raak-Kuiper, Literatuuroverzicht 2009, FJR 2010, nr 1 , 27, p.27-30.

J.A.E. van Raak-Kuiper, De donor en zijn vaderrol, een roze wolk? FJR 2008, nr 11, p. 240-245.

J.A.E. van Raak-Kuiper, noot onder Hof Den Haag, 23 april 2008, LJN BD1600, JPF 2008, nr 105

J.A.E. van Raak-Kuiper in: P. Vlaardingerbroek e.a. ‘Het hedendaagse Personen-en familierecht’, Kluwer 2008.

M.F.M. van den Berg en J.A.E. van Raak-Kuiper, Personen -en familierecht , BoomBasics, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2007. (nieuwe editie verschijnt sept. 2009)

J.A.E. van Raak-Kuiper e.a, Kroniek van het (echt)scheidingsrecht, Monografieën echtscheidingsrecht, Editie 2007, Den Haag, SDU 2007.

J.A.E. van Raak-Kuiper, ‘Literatuuroverzicht’, FJR 2007 nr. 47 p. 119-122.

J.A.E. van Raak-Kuiper, ‘Verbod op adoptie van meerderjarige kinderen; het roer om?’, FJR 2006. 13, p. 45-49.

J.A.E. van Raak-Kuiper, ‘Literatuuroverzicht’, FJR 2006 38, afl. 4, p. 112.

J.A.E. van Raak-Kuiper, ‘Literatuuroverzicht’ FJR 2006, 100, afl. 10, p. 245 .

J.A.E. van Raak-Kuiper, P. Vlaardingerbroek, Afstammingsrecht, Monografieën Familie, Jeugd en recht. Deel 2 Den Haag: SDU uitgevers 2006.

Raak, J.A.E. van (2004). Kroniek van het echtscheidingsrecht (monografieën echtscheidingsrecht, 9). Den Haag: Koninklijke Vermande.

Berg, M.F.M. van den & Raak, J.A.E. van ( (2007). Boombasics Personen- en Familierecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Raak, J.A.E. van en M.J.C. Koens, ‘Een leugentje om bestwil.’, in M.L.C.C. de Bruijn-Lückers (red.), EBklassiek. Deventer: Kluwer, 2003.

Raak, J.A.E. van (2003). Literatuuroverzicht. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2003, 86-91.

Raak, J.A.E. van,(2003). Literatuuroverzicht. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2003, 208-213.

Raak, J.A.E. van (2002). Literatuuroverzicht. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2, 56-60.

Raak, J.A.E. van, (2002). Kroniek van het echtscheidingsrecht: een overzicht van wetgeving, literatuur en jurisprudentie in de periode 1 januari 2001 – 30 juni 2002. Vermande: Den Haag.

Raak, J.A.E. van (2002), ‘Mediation en rechterlijke bemiddeling in familiezaken’, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 24(2), 43-49.

Raak, J.A.E. van (2001). Literatuuroverzicht. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2001, 221-224.

Raak J.A.E. van (2001). Mediation in familiezaken: met onder meer een onderzoek naar conflictbemiddeling door de leden van het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Raak, J.A.E. van, ‘De rechtspositie van minderjarigen en de wet op de orgaandonatie’, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 1998, 114-119.