Waar moeten kinderen naartoe bij gezinsdrama? Leg het vast!

Als er een gezinsdrama plaatsvindt waarbij één of allebei de ouders overlijden, waar moeten de kinderen dan naartoe? “Er is gelukkig altijd wel iemand die zegt: ‘Kom maar bij mij’.”

Vaak komt het gelukkig niet voor, maar het is niet uitgesloten dat beide ouders overlijden. Het RTL nieuws gaf recent aandacht aan dit onderwerp. Soms overlijden ouders gelijktijdig bijvoorbeeld bij een vliegramp of een auto-ongeval. Wie zorg er dan voor de kinderen. Het is verstandig dat de ouders dit regelen “voor het geval dat..”

Ouders kunnen 1 of 2 personen aanwijzen als voogd(en) voor het geval zij zelf komen te overlijden. Dit kan bij testament  (notaris of kosteloos door registratie in het gezagsregister, te vinden via www.rechtspraak.nl Bij het overlijden van de ouders krijgt die aangewezen  persoon voogdij over de kinderen. Iemand wordt pas voogd nadat hij of zij een bereidverklaring aflegt bij de griffie van de rechtbank. De aangewezen voogd moet natuurlijk niet tegen zijn of haar wil worden benoemd.

Als de ouders hebben verzuimd vastte leggen  wie de  kinderen moeten opvoeden na hun dood, dan neemt de rechter die beslissing. De rechter raadpleegt de families en bekijkt samen met hen wat de beste oplossing is. In de meeste gevallen is het gelukkig mogelijk de voogdij in onderling overleg te regelen.  Soms zijn er meerdere geschikte voogden. De rechter kan dan de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen.

Is er niemand  in de familie of vriendenkring die de voogdij over de kinderen op zich kan nemen? Dan krijgt een gecertificeerde instelling de voogdij over de kinderen. De instelling zal dan proberen een geschikt pleeggezin te vinden of het wat oudere kind te begeleiden bij het zelfstandig wonen.


Juridische ondersteuning nodig? We helpen graag! Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met Van Raak Advocatuur, of kom langs tijdens ons gratis inloopspreekuur op ons kantoor in Udenhout.