Voor het eerst geboorteakte gewijzigd naar genderneutraal

De rechtbank Limburg heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand bevolen om een nieuwe geboorteakte op te maken waarbij het te vermelden geslacht in plaats van “vrouwelijk” wordt verbeterd in “geslacht is niet te kunnen worden vastgesteld”.

Op dit moment wordt in de geboorteakte neergelegd of iemand als man of als vrouw is geboren. Voor kinderen waarbij na de geboorte het geslacht niet kan worden vastgesteld, bestond al de mogelijkheid om een voorlopige akte op te maken waarop wordt vermeld dat het geslacht nog niet kan worden vastgesteld. Na uiterlijk 3 maanden wordt dan een definitieve akte opgemaakt, waarop bij geslacht mannelijk of vrouwelijk wordt ingevuld. Tenzij het geslacht dan nog steeds niet kan worden vastgesteld.

Wijzigen geboorteakte

Hoewel de Nederlandse wetgeving niet de mogelijkheid biedt om in een geboorteakte een genderneutrale identiteit neer te leggen, heeft de rechtbank van Limburg geoordeeld dat het huidige recht neerkomt op een inbreuk op het privéleven, het zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke autonomie. De persoon waarom het in deze zaak gaat, is dankzij deze uitspraak de eerste in Nederland met een genderneutrale geboorteakte.

Voor transgenders bestond al de mogelijkheid het geslacht in de geboorteakte te wijzigen van man naar vrouw of andersom. Geslacht onbekend was tot op heden nog niet mogelijk. Indien een persoon op latere leeftijd ervaart dat het vermelde geslacht niet klopt, kan de geboorteakte nu ook worden gecorrigeerd.

Contact

Juridische ondersteuning nodig? We helpen graag! Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met Van Raak Advocatuur, of kom langs tijdens ons gratis inloopspreekuur op ons kantoor in Udenhout.