Wettelijke indexering alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%

Ieder jaar worden, ingevolge artikel 1: 402a BW, de alimentatiebedragen aangepast. Deze regel geldt voor alimentaties die na 1 januari 1978 zijn vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2024 is de wettelijke indexering van de alimentatie aangepast naar 6,2%. Van deze automatische indexering kan eventueel worden afgeweken bij overeenkomst. Voor de vaststelling van het percentage wordt aangesloten bij het loonindexcijfer. De mogelijkheid bestaat om de wettelijke indexering in onderling overleg uit te sluiten. Ook de rechter kan dit op verzoek doen.  

Voorbeeld wettelijke indexering:
In 2023 is de alimentatie vastgesteld op €190 per maand;
In 2024 wordt dit bedrag verhoogd met 6,2 %. Voor 2024 is de bijdrage die betaald moet worden dan €201,78 per maand.

In gevallen waarin men een geschil over de alimentatie aan de rechter wil voorleggen, is de hulp van een advocaat noodzakelijk.