Verwerp een nalatenschap niet te snel!

Erfgenamen kunnen een nalatenschap  zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Bij een  sterk vermoeden van een negatieve nalatenschap kan er  voor gekozen worden de nalatenschap te verwerpen.

Bescherming van erfgenamen

Ter bescherming van erfgenamen tegen onverwachte schulden bestaat de mogelijkheid van beneficiaire aanvaarding. De omvang van de nalatenschap kan dan worden vastgesteld, zonder enig financieel risico te lopen. Tevens beschermt de wet erfgenamen tegen onverwachte schulden  die ten tijde van de zuivere aanvaarding niet bekend waren door de mogelijkheid te bieden om een nalatenschap na een zuivere aanvaarding  alsnog beneficiair te aanvaarden.

Echter een eenmaal gedane  verwerping kan  niet meer worden teruggedraaid en dat is toch jammer als er achteraf bezien toch een mooi bedrag resteert.

Wil je meer weten over erfenis en nalatenschap? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.