Geschil met Bureau Jeugdzorg?

Staat uw kind onder toezicht gesteld en er is een geschil met jeugdzorg, dan kan dit een machteloos gevoel geven. Stel je voor dat de instelling de contactregeling tussen u en uw kind wil wijzigen of bijvoorbeeld voorwaarden gaat stellen zoals het meewerken aan een psychologisch onderzoek, terwijl u dat helemaal niet nodig vindt. Wat moet u daar dan tegen doen?

Kinderrechter

Voor dit soort geschillen is er door de wetgever een mogelijkheid in het leven geroepen om dit aan de kinderrechter voor te leggen. Deze zal eerst proberen om tot een vergelijk te komen. Als dat niet lukt zal de rechter een beslissing nemen welke de rechter het meest in het belang van het kind acht. Voor deze procedure is een advocaat nodig.

Wil je meer weten over jeugdrecht en jeugdzorg? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.