Inzage rijksdossiers afstammingsinformatie voor geadopteerden moet gratis zijn

Diverse media hebben de afgelopen tijd aandacht besteed aan de problemen van geadopteerden in de zoektocht naar hun afstammingsinformatie en de wijze waarop hun adoptieprocedure heeft plaatsgevonden. In mijn proefschrift uit 2007 (Koekoekskinderen en het Recht op Afstammingsinformatie, Nijmegen WLP 2007) ben ik al op deze problematiek ingegaan.

In een brief van 10 januari 2018 over interlandelijke adoptie, zegt Sander Dekker (minister voor Rechtsbescherming) tegemoet te komen aan de wens van velen. Toegang tot in Nederland beschikbare dossiers van de rijksoverheid zal kosteloos kunnen plaatsvinden. Het gaat hierin om dossiers die reeds door de rijksoverheid zijn opgeslagen en beheerd. Het FIOM biedt begeleiding bij inzage.

Tegemoetkoming aan geadopteerden met afstammingsvragen

De minister gaat in de brief in op de wijze waarop hij geadopteerden met afstammingsvragen tegemoet wil komen. Uit gesprekken met verschillende belangengroeperingen van geadopteerden blijkt dat er verschillend wordt gedacht over de behoefte aan afstammingsinformatie en in hoe de overheid daarmee kan helpen.  Duidelijk is dat er een gemeenschappelijke wens om gratis toegang te hebben tot de adoptiedossiers in Nederland.

Beantwoorden adoptiedossiers alle vragen?

De minister wil daarom inzage in adoptiedossiers bij de rijksoverheid kosteloos maken. Ook wil hij in gesprek gaan met vergunninghouders en subsidie geven aan het Fiom voor voorlichting. Wel merkt de minister daarbij op dat het belangrijk is te realiseren dat die adopties in een andere tijdgeest plaatsvonden. Dat betekent dat dossiervorming toen minder zorgvuldig plaatsvond dan nu het geval is. Met inzage in de adoptiedossiers van destijds (sinds 1956 is adoptie wettelijk mogelijk geworden) zal daarom in veel gevallen niet de gewenste informatie achterhaald kunnen worden.

Wil je meer weten over afstammingsvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.