Adoptie

Bij onvrijwillig kinderloosheid kan adoptie een alternatief zijn om toch een kind te krijgen. Adoptie bestaat er in verschillende vormen. Naast de mogelijkheid van adoptie van een kind, bijvoorbeeld uit het buitenland, bestaat ook de mogelijkheid van partneradoptie ofwel eenpersoonsadoptie.