Wet aanpassing Wettelijke gemeenschap van goederen

Nederland is een van de weinige landen waar bij het aangaan van een huwelijk de algehele gemeenschap van goederen het hoofdstelsel is. Oorspronkelijk was met het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing gemeenschap van goederen’ beoogd het systeem van de algehele gemeenschap van goederen te verlaten en een beperkte gemeenschap van goederen te introduceren, waarbij alleen de goederen en schulden die tijdens het huwelijk verkregen zouden worden of ontstaan, in de huwelijksgemeenschap zouden vallen. Dit voorstel heeft het echter niet gehaald. De algehele gemeenschap zal als hoofdstelsel worden gehandhaafd, maar wel zullen, na een langdurige parlementaire behandeling ( 2003-2010) een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Een aantal van deze wijzigingen zijn:

Beleggingsleer

In de nieuwe wet wordt de zogenaamde “beleggingsleer’ opgenomen. Bijdragen van echtgenoten uit hun privé-vermogen, worden niet meer vergoed voor het nominale (geïnvesteerde) bedrag, maar er wordt voortaan ook rekening gehouden met het rendement dat met de investering is ontstaan, zoals bijvoorbeeld de waardestijging van de woning.

Vervroeging van de ontbinding van de gemeenschap

Het moment waarop in geval van echtscheiding en scheiding van tafel en bed boedelmenging eindigt wordt vervoegd naar het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding respectievelijk scheiding van tafel en bed. Volgens de huidige wetgeving vindt de ontbinding van de gemeenschap pas plaats wanneer de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Onder de nieuwe wetgeving komen bijvoorbeeld de schulden die een echtgenoot tijdens de echtscheidingsprocedure maakt, voortaan niet meer ten laste van de gemeenschap. Ook als een erfenis of schenking met uitsluitingsclausule wordt verkregen door een van de echtgenoten, valt deze niet in de gemeenschap. 

Niet meer naar de rechter voor wijziging huwelijksvoorwaarden

Een andere wijziging is de vereenvoudiging van het wijzigen of alsnog opstellen van huwelijkse voorwaarden door afschaffing van de verplichte gang naar de rechter. In het huidige recht moet een wijziging van het huwelijksvermogensregime, zoals wijziging van de gemeenschap van goederen in huwelijksvoorwaarden, worden voorgelegd aan de rechtbank. Deze goedkeuring heeft tot doel schuldeisers te beschermen. De gang naar de rechter hoeft straks niet meer. Paren kunnen nu rechtstreeks naar de notaris. In de nieuwe wet is bepaald dat echtgenoten die tijdens het huwelijk overstappen van een algehele gemeenschap van goederen naar huwelijksvoorwaarden met uitsluiting van iedere gemeenschap, zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor alle gemeenschapsschulden die op het moment van de wijziging bestaan. De wetswijziging zal het voor echtgenoten eenvoudiger en minder kostbaar maken om de huwelijkse voorwaarden aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Op 12 april 2011 heeft de Eerste Kamer de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Deze wet is per 1 januari 2012 in werking getreden.

Wil je meer weten over gemeenschap van goederen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.