Nieuwe rekenmethode kinderalimentatie per 1 april 2013

Vanaf 1 april 2013 wordt een gewijzigde  methode gehanteerd voor het vaststellen van kinderalimentatie.  Zo wordt bij de vaststelling van de behoefte van het kind het kindgebonden budget in mindering gebracht. Op basis van de NIBUD-tabellen wordt op het tabelbedrag voortaan het voor het kind te ontvangen kindgebonden budget in mindering gebracht.

Vaststelling draagkracht

Voor de vaststelling van de draagkracht wordt voortaan aan de hand van het netto besteedbaar inkomen gebruik gemaakt van de draagkrachttabellen. De draagkracht tussen de ouders wordt vergeleken en op basis van de behoefte over de kinderen verdeeld.  Verder wordt een zorgkorting vastgesteld. Het bedrag van de zorgkorting mag in mindering gebracht worden op de te betalen kinderbijdrage. Het percentage van de zorgkorting is afhankelijk van de hoeveelheid omgang of zorg. Bij een standaardomgangsregeling van gemiddeld 1 dag per week  geldt bijvoorbeeld een percentage van 15%.

Indien u van mening bent dat de eerder vastgestelde kinderalimentatie aan een wijziging toe is, berekenen wij dit graag voor u aan de hand van het nieuwe kinderalimentatiestelsel.