Wettelijke indexering alimentatie 2022 vastgesteld op 1,9%

Ieder jaar worden, ingevolge artikel 1: 402a BW, de alimentatiebedragen aangepast. Deze regel geldt voor alimentaties die na 1 januari 1978 zijn vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2022 is de wettelijke indexering van de alimentatie aangepast naar 1,9 %. Van deze automatische indexering kan eventueel worden afgeweken bij overeenkomst. Voor de vaststelling van het percentage wordt aangesloten bij het loonindexcijfer. De mogelijkheid bestaat om de wettelijke indexering in onderling overleg uit te sluiten. Ook de rechter kan dit op verzoek doen.  

Voorbeeld wettelijke indexering
In 2021 is de alimentatie vastgesteld op €160 per maand;
In 2022 wordt dit bedrag verhoogd met 1,9 %. Voor 2022 is de bijdrage die betaald moet worden dan € 163,04 per maand.  

In gevallen waarin men een geschil over de alimentatie aan de rechter wil voorleggen, is de hulp van een advocaat noodzakelijk.

Wil je meer weten over alimentatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.