Wettelijke indexering alimentatie 2019 vastgesteld op 2,0 %

Ieder jaar worden ingevolge artikel 1: 402a BW de alimentatiebedragen aangepast. Deze regel geldt voor alimentaties die na 1 januari 1978 zijn vastgesteld. Op 1 januari 2019 is de wettelijke indexering van de alimentatie aangepast met 2,0%. Van deze automatische indexering kan eventueel worden afgeweken bij overeenkomst.

 

Voor de vaststelling van het percentage wordt aangesloten bij het loonindexcijfer.
De mogelijkheid bestaat om de wettelijke indexering in onderling overleg uit te sluiten. Ook de rechter kan dit op verzoek doen.

 

Voorbeeld wettelijke indexering:
In 2017 is de alimentatie vastgesteld op €150 per maand;
In 2018 is de bedrag verhoogd met 1,5 % is €152,25;
In 2019 is dit bedrag verhoogd met 2,0 %. Voor 2019 is de bijdrage die betaald moet worden dan € 155,30 per maand.

 

In gevallen waarin men een geschil over de alimentatie aan de rechter wil voorleggen, is de hulp van een advocaat noodzakelijk.

Wil je meer weten over alimentatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.